Strona główna » Fundusze Europejskie

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej w firmie Comfort Plus sj.

Numer projektu

RPOP.02.01.03-16-0040/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

Opis projektu

Stworzenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej wykorzystującej drewniane odpady w celu wprowadzenia na rynek nowych, ulepszonych produktów, zwiększenia skali działalności przedsiębiorstwa i zasięgu jego oferty.

Działanie

Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie

Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

Miejsce realizacji projektu

Opolskie | Nyski | Kamiennik

Całkowite koszty projektu

2.324.700,00

Kwota dofinansowania

1.039.500,00

© 2024 Comfortplus