Strona główna » Aktualności

Aktualności: przetargi, prezentacje, oferty specjalne

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 15.02.2018r.

Dotyczącego zakupu i dostawy nowej Profilarko-Formatyzerko-Czopiarki, Szlifierki, Formatyzerki pionowej oraz Maszyny wsparcia linii produkcyjnej: odciągi w projekcie "Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej w firmie Comfort Plus sj.".

W związku z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę nowej Profilarko-Formatyzerko-Czoparki, Szlifierki, Formatyzerki pionowej oraz Maszyny wsparcia linii produkcyjnej z dnia 15.02.2018r. informujemy, że na podstawie otrzymanych do 19.03.2018r. ofert wyłoniono następującego dostawcę:

Remigiusz Szeptuch, 51-610 Wrocław, ul. Moniuszki 41/1, NIP 898-100-43-48

Dokumenty do pobrania:
 Wyłonienie wykonawcy

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do Zapytania ofertowego nr 2 z dnia 15.02.2018r.

Dotyczącego zakupu i dostawy nowej Specjalnej Prasy w projekcie "Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej w fimie Comfort Plus sj.”

W związku z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę nowej specjalnej prasy z dnia 15.02.2018r. informujemy, że na podstawie otrzymanych do 22.02.2018r. ofert wyłoniono następującego dostawcę:

"FAMAD" Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 28, 58-370 Paczków.

Dokumenty do pobrania:
 Wyłonienie wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 15.02.2018r.

Tytuł projektu: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej w firmie Comfort Plus sj.”

Zapytanie dotyczy projektu planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka; Poddziałanie 2.1.3 „Nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych”).

Dokumenty do pobrania:
 Zapytanie ofertowe  Załącznik

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 15.02.2018r.

Tytuł projektu: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej w firmie Comfort Plus sj”

Zapytanie dotyczy projektu planowanego planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka; Poddziałanie 2.1.3 „Nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych”)

Dokumenty do pobrania:
 Zapytanie ofertowe  Załącznik

© 2024 Comfortplus